29.8.2013

Renkajoen kalateistä ja Lammin pohjapadoista

Vanajavesikeskuksen uutiskirjeessä oli tänään seuraavat artikkelit.

***
Renkajoen kalateiden suunnittelu aloitettu

Renkajoen seitsemän patoa ovat estäneet kalojen kulun Renkajoessa ja Renkajärveen.
Padoista kolme on jo aiemmin muutettu kalateiksi. Nyt Vanajavesikeskus on
yhdessä Hämeen ELY-keskuksen, Kuittilan osakaskunnan ja patojen omistajien
kanssa aloittanut Vahteriston, Hiittan ja Kuittilankosken kalateiden suunnittelun ja
Nevilänkosken padon korjauksen suunnittelun. Tavoitteena on saada koko joki vapaaksi
vaellusesteistä. Työläine suunnitteluineen, lupakäsittelyineen ja rakentamisineen
hanke tulee viemään monta vuotta.

Kuva Myllykylästä: Ilkka Pirvola

Lisätietoja Renkajoesta löytyy tästä linkistä.

***

Lammin Koiransuolenojan pohjapatosarja on todella tehokas

Vanajavesikeskuksen Lammille viime keväänä rakentamat altaat pidättävät keskimäärin
jopa 45 % yläjuoksulta tulevasta kiintoaineesta. Runsaan kuukauden aikana
huhti-toukokuussa altaat pidättivät yhteensä 7 600 kg kiintoainetta. Altaiden pidätystehokkuus
vaihtelee virtaamatilanteen mukaan, mutta parhaimmillaan se on ollut
jopa 1 000 kg vuorokaudessa.

Altaiden fosforinpoistotehokkuudesta ei ole vielä tuloksia, mutta odotettavissa on,
että kiintoaineksen mukana on saatu pidätettyä merkittävä osuus puroveden fosforista.
Tulokset osoittavat, että pienetkin altaat, jotka hidastavat purojen virtaamaa,
puhdistavan tehokkaasti järviin valuvia vesiä. Altaiden vaikuttavuustutkimuksia jatketaan
koko kesän.

Olisiko tässä hyvä malli myös Renkajärven laskuojiin?

21.8.2013

Onnistunut kuikkakesä Renkajärvellä

Laskimme eilen Vuohiniemessä rannalta, kun 20 kuikan päätä oli yhtä aikaa näkyvissä. Ensin kaksi parvea oli erillään, mutta hetken kuluttua ne ilmestyivät pintaan kuin yhtenä perheenä. Tosin kuikalla on vain 1-2 poikasta, joten tässä oli koolla oikein sukuseura. Oikean logon olemme valinneet suojeluyhdistykselle.

9.8.2013

Vanajavesi sävelin -konsertti Tyrvännössä

Vanajavesikeskus järjesti korkeatasoisen konsertin Tyrvännön Petäyksessä eilen 8.8. Tilaisuuden avasi Hattulan entinen kunnanjohtaja Marrti Pura.Musiikista vastasivat Seppo Hovi, oopperalaulaja Taina Piira ja Pälkäneen trubaduuri Aimo Kokkola. Ohjelma oli sidottu Vanajaveteen, mutta myös laajemmin suomalaiseen musiikin historiaan.


Tilaisuuden lopussa maakuntajohtaja Timo Reina kiitti esiintyjiä ja kuulijoita, joita oli kertynyt paikalle täysi salillinen. Yhteinen työmme Vanajaveden laadun parantamiseksi jatkuu. Mekin täällä Renkajärvellä teemme talkoissa osamme.7.8.2013

Mäkisen veljekset Vuohiniemessä

Sodan aikana Vuohiniemeen päätyneet Viipurin siirtolaiset Heikki  ja Paavo Mäkinen kävivät verestämässä muistojaan. Paavo on asunut vuodesta 1960 alkaen Australiassa. Kuuntele heidän tarinansa tästä.

2.8.2013

Kesäjuhlan tietokilpailun kysymykset ja vastaukset

Kilpailun organisoinut Erkki-Sakari Harju lähetti oikeat vastaukset kaikille tiedoksi. Ne löytyvät tästä linkistä.

1.8.2013

Kesäjuhla onnistui mainiosti

Renkajärven suojeluyhdistyksen kesäjuhla Rimmilässä 27.7. keräsi Rimminkaareen noin 150 Renkajärven ystävää. Pääesiintyjänä oli tällä kertaa kuplettimestari ja harmonikkavirtuoosi Jani Mäkelä. Suojeluyhdistys palkitsi tämän vuoden ekologiateosta Heli Jutilan. Perinteinen seinäkalenteri julkaistiin, ja siinä on mukana Renkajärven seudun vanhoja valokuvia.

Alla olevassa videossa on kooste juhlastamme.