8.9.2021

Vesiruttoasiaa

Heini-Marja Hulkko ja Suvi Mäkelä jatkoivat vesirutto-kasvien kartoittamista Renkajärven eteläosista.

Tässä teille Renkajärven täydennetty vesiruttoesiintymien kartta (mustat numerot ovat pisteiden vesisyvyyksiä cm). Vain kaksi uutta löysimme viime viikon käynnillä. Nekin olivat vain parin kolmen verson esiintymiä. Molemmat olivat venerannan edustalla ja pohdiskelimme, että voisiko olla niin, että ovat veneen/moottorin/ym mukana siirtyneet muualta järveltä. Voi olla näin tai sitten ei.

https://1583364.166.directo.fi/@Bin/9f6790b1503704e11bf4f9b95fc7d551/1631083129/application/pdf/198045/Renkajarvi_vieraslajit_elodea.pdf