18.10.2018

Ilmakuvia Tunturilammista ruoppauksen jälkeen

Pentti Mansukoski on ottanut kuvia lintuperspektiivistä Tunturilammin yläpuolelta nyt, kun ruoppaus on valmistunut. Urakoitsija tulee vielä keräämään irronneita juurakoita myöhemmin syksyllä.

Ylimmässä kuvassa on piirrettynä punaisella viivalla ruoppauksessa avattu uoma. Klikkaa kuvat suuremmiksi.3.10.2018

Tunturilammia imuruopataan

Umpeen kasvanut Tunturilammi saa lisää virtausta, kun Suomen Rantahuolto niminen yritys imuruoppaa uomaa läpi kaislikon kuvassa näkyvällä kelluvalla imuruoppaimella. Ensin kaislikko murskataan ja painetaan  humuksen ja veden kanssa noin 100 metriä pitkän putken lävitse viereiselle suolle. Sieltä vesi suodattuu takaisin lampeen ja humus jää lannoittamaan suometsää. Klikkaa kuvat suuremmiksi!

Samaa käsittelyä tarvittaisiin myös Renkajoen suulle Onkilammissa, sillä uoma on hävinnyt ainakin näin kuivana aikana olemattomaksi.