25.12.2009

Vanajavesi-hankkeelle uusi pääsihteeri

Sanni Manninen Johansen on valittu Hämeen liiton organisoiman Vanajavesi-hankkeen pääsihteeriksi. Hän on maa- ja metsätaloustieteiden maisteri pääaineenaan ympäristönsuojelu ja on ollut sekä kansainvälisissä että kansallisissa ympäristönsuojelun tehtävissä. Hankkeen tavoitteena on parantaa Vanajaveden tilaa. Esimerkiksi typpipitoisuus pitäisi saada laskemaan puolet nykyistä pienemmäksi. Hanke pyrkii vaikuttamaan kaikkien alueen järvien ja jokien kunnon parantamiseen, kulttuurimaiseman vaalimiseen, vetovoimaisuuden lisäämiseen sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin toimiin. Tarkoitus on perustaa Vanajavesi-keskus vuoden 2011 alussa.

Lisätietoja hankkeesta tästä linkistä.

Olemme Renkajärvellä Vanajaveden reitin alkulähteillä. Renkajärvestä vesi lähtee puhtaana. Se on perusedellytys myös tulevaisuudessa puhtaammalle Vanajavedelle. Onnea uudelle pääsihteerille vaativassa tehtävässä!

Renkajärven suojeluyhdistys

Ei kommentteja: