1.8.2010

Renkajärvi-aiheisen kilpailun vastaukset

1. Renkajärven pituus 8,15 km on mitattu Rimminlammen pohjoispäästä Salminhiekan etelärantaan. Kynnöslammea ei ole laskettu mukaan. Jos Kynnöslammi lasketaan samaan järveen kuuluvaksi on kokonaispituus 8,80 km.

2. Levein kohta on 1,25 km. Se löytyy sekä Renkalahden kohdalta pohjoisselältä että Paasian kohdalta eteläselältä.

3. Kapein kohta 100 m on etelä- ja pohjoisselät erottava kapeikko. Jos ollaan kirjaimellisen tarkkoja, kapein kohta on Rimminlammen ja pohjoisselän yhtymäkohta, jonka leveys on 50 m. Kapeimmalla kohdalla kuitenkin yleisesti käsitetään ensin mainittua kapeikkoa.

4. Renkajärven keskiveden pinnankorkeus merenpinnasta laskettuna on 121,9 m.

5. Nurmijärven rosvot surmasivat mylläri Juha Tättingin 22.9.1822 Vuohiniemen myllyllä. Tästä tapahtumasta ja muusta ilkivallasta Vuohiniemessä kertoo professori Heikki Ylikangas Nurmijärven rosvoja käsittelevässä kirjassaan.

6. Renkajärven tapahtumista kertoi pakinoissaan sanomalehti Uuden Suomen pakinoitsija Väinö Nuorteva, taiteilijanimeltään Olli. Hän kuoli v. 1967.

7. Kalevala korun tuotannossa on rintakoru nimeltään Luurilan lintu. Sen malli perustuu hopea-aarteeseen, joka löydettiin Luurilan mailta. Kyseinen aarre oli kaivettu maahan 1000 – luvulla.

8. Venäläisen 1:42 000 mittakaavaisen maastokartan suomenkielisessä versiossa Renkajärvi on kirjoitettu muotoon Renkon järvi. Kartan valmistumisajankohta on 1900-luvun alku.

9. Renkajärven rantavesien yleinen kasvi on lahnaruoho.

10. Maanalaisia käytäviä kaiveleva otus on kontiainen, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä maamyyrä.Tietokilpailun taso:

Vastauksia tuli 42 kpl joista 3 nimetöntä. 10 oikein vastauksia ei löytynyt, 9 oikein oli 3 kpl, näistä arvottiin voittajaksi Päivi Lehtovaara. Vastausten keskiarvo oli 5,5 . Vaikeimmiksi kysymyksiksi osoittautuivat Renkajärven fyysiset mitat.

Renkajärven syvyys:

Vastauksia annettiin 12 kpl, joista Heikki Lindqvistin ilmoittama syvyys ja paikka olivat oikein. Erikoista vastauksissa oli se, että syvimmiksi kohdiksi merkityt pisteet olivat erittäin hyvin järven todellisten syvänteiden kohdalla.

Kesällä 2009 Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) suorittamien luotausten mukaan Renkajärven syvin paikka on Rimminselällä, Mäntyniemestä 500 m pohjoiseen. Mitattu syvyys on 29,27 m. Suojeluyhdistyksen retkikunta kävi suorittamassa paikalla tarkistusmittaukset, missä kaikuluotainhavainto varmistettiin naruluotauksella. Syvimmän paikan YKJ-koordinaatit ovat SYKEn ilmoituksen mukaan 3341857, 6765995.

Saadun ilmoituksen mukaan Renkajärven syvyystietojen pitäisi tulla Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan ja samalla uusiin maastokarttoihin vuoden 2011 aikana.

Erkki-Sakari Harju

Ei kommentteja: