2.5.2011

Renkajärvestä jälleen 30.4.2011 Hämeen Sanomissa

Hämeen Sanomat julkaisi Pirkko-Liisa Kastarin tekemän artikkelin nimellä "Järvet voivat hiukan entistä paremmin". Jutussa on haastateltu ympäristöasiantuntija Heli Jutilaa. Renkajärvestä todetaan seuraavaa:

  • "Muut erinomaisesti voivat järvet olivat viime vuoden selvityksessä Aulangonjärvi, Kuohijärvi, Oksjärvi ja Renkajärvi, joita on perinteisestikin pidetty hyväkuntoisina."
  • "Renkajärvi, Aulangonjärvi ja Lehijärvi kuuluvat järviin, joita seurataan säännöllisesti."
  • "Renkajärven ojavedet puhtaita. Syvän ja pitkän Renkajärven näyte otettiin viime kesänä Hattulan puolelta Vuohiniemen edustalta keskeltä järvenselkää. Sekä viime kesän että talven näytteiden perusteella järven ekologinen tila on erinomainen. Hämeen ympäristökeskuksen vuonna 2008 tekemä asiantuntija-arvio Renkajärven ekologisesta tilasta oli "hyvä", mutta se johtui pelkästään siitä, ettei kala pääse nousemaan järveen Renkajokea pitkin, Jutila selventää. Renkajärven suojeluyhdistys otti näytteitä ja maksoi Renkjärveen laskevien suurimpien ojien näyteanalyysit. Yleensä nämä ojat ovat varsin puhtaita, vaikka tyypillisesti niissä on ravinteita enemmän kuin järvivesissä."

Ei kommentteja: