26.5.2013

Renkajärven pohjasedimentti tutkittu


Lauantaina 25.5. järjestettiin jo perinteinen Renkajärvi-info Vuohiniemessä. Kahvin jälkeen puheenjohtajamme Matti Peltola toivotti 20 osallistujaa tervetulleeksi ja esitteli alustajana toimineen vesistötutkija Hanna Alajoen Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksestä.


Hanna kertoi sedimenttitutkimuksen perusteella, että Renkajärven tila ei ole suuresti muuttunut 100 vuoden aikana. Järven veden vaihtuvuus on suhteellisen hidasta johtuen pienehköstä valuma-alueesta. Siksi järven kunnosta kannattaa pitää huolta.
Tilaisuuden lopusssa Markku Kuivalahti esitteli ajankohtaista asiaa jätevesiasioista. Jätevesijärjestelmät on kunnostettava maaliskuuhun 2016 mennessä. Kannattaa olla etuajassa, koska määräpäivän lähestyessä hinnat nousevat ja tekijöistä saattaa tulla pulaa.

Renkajärven alueella on mahdollista tilata maksuton katselmuskäynti jätevesijärjestelmän uusimista varten. Neuvontakäynnit maksaa Hämeen ELY-keskus. Jos kiinnostaa, niin ota yhteyttä jätevesineuvoja Kirsikka Pynnöseen puhelin 050-3751977 tai kirsikka.pynnönen@kvvy.fi.  

Ei kommentteja: