27.10.2013

Ruokosuonojan laskeutusalttaat valmistuivat

Entisen Vuohiniemen kansakoulun kohdalla Renkajärventien toisella puolella on Ruokosuonoja. Maanomistaja Mauri Luurila on tehnyt arvokkaa työn kaivamalla ojaan kolmen padon selkeytysaltaan. Renkajärven suojeluyhdistys tilasi patoihin tarvittavan kiviaineksen. Klikkaa kuva suuremmaksi.
Lämpimät kiitokset Maurille!


Lammin Koiransuolenojassa on saatu hyviä kokemuksia tällaisen patosarjan toimivuudesta. Kiintoaines ja sen sisältämä fosfori jää tehokkaasti altaisiin. Vanajavesikeskuksen Lammille viime keväänä rakentamat altaat pidättävät keskimäärin jopa 45 % yläjuoksulta tulevasta kiintoaineesta. Runsaan kuukauden aikana huhti-toukokuussa altaat pidättivät yhteensä 7 600 kg kiintoainetta. Altaiden pidätystehokkuus vaihtelee virtaamatilanteen mukaan, mutta parhaimmillaan se on ollut jopa 1 000 kg vuorokaudessa.

Altaiden fosforinpoistotehokkuudesta ei ole vielä tuloksia, mutta odotettavissa on, että kiintoaineksen mukana on saatu pidätettyä merkittävä osuus puroveden fosforista. Tulokset osoittavat, että pienetkin altaat, jotka hidastavat purojen virtaamaa, puhdistavan tehokkaasti järviin valuvia vesiä. Altaiden vaikuttavuustutkimuksia jatketaan koko kesän.

Ei kommentteja: