21.1.2010

Renkajärven hoitosuunnitelma on valmistunut

Renkajärven suojeluyhdistys teetti Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksellä suunnitelman siitä, miten ja millaisilla toimilla saamme järven veden säilymään yhtä hyvänä myös tulevaisuudessa. Suunnitelman laatimista avusti Hattulan kunta 1000 eurolla. Suunnitelmassa kuvataan veden laadun nykytilaa, sen kehitystä vuosien saatossa, perustietoja Renkajärvestä, järveen laskevien ojavesien laatua, järveen kohdistuvaa kuormitusta, päätelmiä edellisten perusteella sekä toimenpidesuosituksia. Yhteensä 21-sivuisen selvityksen lopussa on taulukoita näytteenotoista sekä kartta Renkajärven ja sen laskuojien valuma-alueista. Nyt meillä on asiantuntijoiden laatimat suositukset siitä, mitä meidän kannattaa tehdä järvemme hyväksi.
Suunnitelma aukeaa tästä linkistä.

Ei kommentteja: