28.4.2010

Renkajärven kalastusyhdistys tiedottaa

Kalastuksenhoitomaksutapa muuttuu; verkkomerkkien myynti lopetetaan, ja se korvataan kalastuksenhoitomaksulla. Maksu on suuruudeltaan 15 €/ ruokakunta, ja se maksetaan oheisella pankkisiirrolla yhdistyksen tilille 30.6.2010 mennessä. Hoitomaksuun sisältyy kalastus samanaikaisesti neljällä verkolla ja kymmenellä katiskalla tai merralla ja yksi uistelulupa yhdistyksen hallinnassa olevilla vesillä.

Edellytetään, että myös valtakunnallinen kalastuksenhoitomaksu 2010 on suoritettu.

Maksun suorittaneiden tulee merkitä pyydysten jokainen pola selvästi omalla nimellä (sukunimi ja etunimen ensimmäinen kirjain).

Kalastuksenvalvojilla on oikeus poistaa luvattomat pyydykset.

Lisätietoja ja maksulomake löytyy tästä linkistä!

RKY:n hallitus
Pj Velimatti Kunnaala

Ei kommentteja: