9.3.2011

Malminetsintää Renkajärven maastoissa

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kallioperätutkimukset Renkajärven
ympäristössä

Moni meistä on saanut lupapyynnön Geologian tutkimuskeskuksesta koskien liikkumis- ja tutkimuslupaa kiinteistöjemme alueella. Kyseessä on isolla alueella (Forssa-Hämeenlinna) tehtävä alueellinen moreenitutkimus nimeltään "Etelä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu)". Näytteet otetaan moreenipatjan eri kerroksista ja pohjimmainen kallioperän pinnasta, jolloin kairataan n. 10 cm kallioon. Hanketta hoidetaan GTK:n Espoon yksiköstä, joskin Kokkolasta ja Kuopiostakin on tutkijoita mukana.

Tutkimuksissa kerätään uutta malmi- ja kallioperägeologista tutkimusaineistoa maastosta, tehdään geofysikaalisia maastomittauksia, geokemiallisia, malmimineralogisia ja petrologisia tutkimuksia. Havaintojen tulokset tulkitaan ja integroidaan mineralisoitumista kuvastavien piirteiden ja uusien malmiaiheiden tunnistamiseksi. Alueelliset tutkimukset kohdentuvat Hämeen vyöhykkeelle, jolta on hajanaista tietoa sulfidimalmien (kupari, sinkki), kullan ja harvinaisten metallien (litium, wolframi, tina) esiintymisestä. Lisäksi hanke jatkaa ensimmäisenä toimintavuonna aiemmissa (-2010) vastaavissa hankkeissa tehtyjen valtausalueiden tutkimuksia, joissa aiheina ovat kulta, kupari ja litium Pohjanmaalla ja Lounais-Suomessa.

Tämä vastaavan tyyppitä tutkimus on tehty Hämeessä 1994, mutta suppeampana. Nyt otetaan aluksi systemaattisesti näytteitä 500 m:n verkkoon huomioiden tietenkin asutus, vesistöt jne. Haitta on kiinteistön omistajille minimaalinen, päivässä otetaan 5-8 pistettä peräkärryssä liikuteltavalla iskuporakoneella ja maastossa on liikkellä 2-3 miestä. Kesällä on lisäksi pari opiskelija ja varttuneempaa tutkijaa. Mittauksiin tuskin päästään tänä vuonna. Hankkeen kesto on nykyisellään 2012 loppuun.

Teksti on hankkeen vetäjän, geeologi, fil.tri Niilo Kärkkäisen GTK:sta hyväksymä.

Matti Peltola
Renkajärven suojeluyhdistyksen puheenjohtaja

Ei kommentteja: