18.11.2009

Vielä soranotosta Myllykylästä

Viitaten aikaisempaan 12.11. julkaistuun blogiartikkeliin Morenia Oy:n soranottoluvasta, Hattulan kunnan sivuilta löytyy ympäristötietokartta (klikkaa viereinen kuva suuremmaksi), josta selviää Onkilammen ja Tunturilammen Natura-alueet (punainen alue) sekä se, että Myllykylän kylämiljöö on määritetty kulttuurihistoriallisesti maakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi (vihreä alue). Koko harjualue Jokiharjusta kaakkoon päin kohti Miekolammea on määritetty 1-luokan pohjavesialueeksi (sininen katkoviiva ja merkintä pv1). Mahdollinen Morenian soranottopaikka on juuri tällä alueella!

PS
Vuohiniemen kylän "keskus" on sekin toisessa kartassa (klikkaa suuremmaksi) noteerattu kulttuurihistoriallisesti maakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi.

Kartat löytyvät seuraavista linkeistä Vuohiniemi ja Myllykylä.

Ei kommentteja: